ความคล่องแคล่วทางอารมณ์

ความคล่องแคล่วทางอารมณ์เป็นกระบวนการที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในแนวทางที่ตรงกับความตั้งใจและคุณค่าของเรา โดยที่ไม่ปฎิเสธอารมณ์ร้ายหรือความคิดแย่ๆแต่ก็ไม่ยึดติดกับมัน กล้าที่จะรับมือกับมันจากนั้นค่อยเดินหน้าต่อไปก้าวข้ามมันไปเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้

การที่จะทำให้เราสามารถมีความคล่องแคล่วทางอารมณ์ได้นั้นจะต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เผชิญหน้ากับความคิด ขั้นตอนแรกคือเปิดเผยมันออกมาเผชิญหน้ากับความคิดอารมณ์และพฤติกรรมด้วยความตั้งใจด้วยความอยากรู้อยากเห็น และความเห็นใจไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนออกมาหรือความคิดที่บิดเบี้ยว ความคิดและอารมณ์เหล่านี้ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและก้าวข้ามมันไปปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดขั้นตอนต่อไปคือเดินออกจากความคิดปล่อยตัวเราออกจากความคิดและมองดูมันอย่างที่มันเป็น มันก็แค่ความคิดก็เป็นแค่อารมณ์เราต้องแยกคนคิดออกจากความคิดปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างความรู้สึกกับการตอบสนองจะทำให้เราเห็นหนทางหลายๆแบบที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ ทำให้เราหลุดจากการควบคุมและทำให้เราไม่อยู่ใต้อำนาจของอารมณ์การเปลี่ยนมุมมองการดีดตัวและมองออกไปทำให้เราเรียนรู้ที่จะมองตัวเองเหมือนกระดานทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ที่มากขึ้นแทนที่จะเป็นแค่หมากในกระดาน ที่ถูกกำหนดทางเดินไว้แล้วตัดสินใจทำตามเป้าหมายในชีวิตขั้นตอนต่อไปคือการมุ่งไปยังสิ่งที่เราต้องการตามคุณค่าของเรามุ่งไปตามเป้าหมายที่สำคัญของเรารวบรวมความคิดความรู้สึกเข้ากับคุณค่าของเราทำให้เราตัดสินใจเพื่อทำตาม

สิ่งที่เราต้องการคุณค่าของเราจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยนำทางเราไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง
ก้าวต่อไป ก้าวไปข้างหน้าขั้นตอนสุดท้ายคือการก้าวไปข้างหน้าปรับเปลี่ยนแก้ไขทีละนิดหาจุดสมดุลระหว่างความท้าทายที่มันไม่เกินความสามารถของเราที่มันจะทำให้เราตื่นเต้นและไม่ฝืนและไม่เกินกำลังของตัวเราเอง สิ่งที่สำคัญคือทำให้มันเป็นเรื่องท้าทายและทำให้เราเติบโต