ความคล่องแคล่วทางอารมณ์

ความคล่องแคล่วทางอารมณ์เป็นกระบวนการที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในแนวทางที่ตรงกับความตั้งใจและคุณค่าของเรา โดยที่ไม่ปฎิเสธอารมณ์ร้ายหรือความคิดแย่ๆแต่ก็ไม่ยึดติดกับมัน กล้าที่จะรับมือกับมันจากนั้นค่อยเดินหน้าต่อไปก้าวข้ามมันไปเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้

Continue Reading →